รายงานยอดวิวเพลง First Lady - เป๊ก ผลิตโชค [Official Lyric Video] : เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตรยอดวิวตอนนี้ (Update อัตโนมัติ) ข้อมูลใหม่สุดอยู่ด้านบนจ้า

ขอบคุณหอกระจายข่าวผลิต สำหรับไอเดียดีๆ น้า

เวลายอดวิวเปลี่ยนแปลง

สรุปยอดวิววันนี้ 21.05.2018 (อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)

เวลายอดวิวเปลี่ยนแปลง
00:001,688,869 722
01:001,689,614 745
02:001,690,274 660
03:001,690,791 517
04:001,691,165 374
05:001,691,364 199
06:001,691,543 179
07:001,691,728 185
08:001,691,893 165
09:001,692,336 443
10:001,692,892 556
11:001,693,743 851
12:001,694,478 735
13:001,695,475 997
14:001,696,284 809
15:001,697,280 996

สรุปยอดวิวเมื่อวานนี้ 20.05.2018

เวลายอดวิวเปลี่ยนแปลง
00:001,676,142
01:001,676,439 297
02:001,677,303 864
03:001,677,771 468
04:001,678,167 396
05:001,678,481 314
06:001,678,670 189
07:001,678,807 137
08:001,678,947 140
09:001,679,138 191
10:001,679,472 334
11:001,679,927 455
12:001,680,668 741
13:001,681,394 726
14:001,682,124 730
15:001,682,547 423
16:001,683,109 562
17:001,684,382 1,273
18:001,685,180 798
19:001,685,555 375
20:001,686,333 778
21:001,686,622 289
22:001,687,336 714
23:001,688,147 811